Stompetoren

de Stompe Toren

Spaarnwoude, het land rond de Stompe Toren Het kerkje heeft al een lange geschiedenis. De toren dateert uit het begin van de dertiende eeuw. Het huidige kerkje is van een latere datum: het is in 1764 gebouwd. Dit gebied heet Spaarnwoude, en dat betekent bos bij de rivier het Spaarne. Hier was heel vroeger een moerasbos van wilgen-, elzen- en berkenbomen.

De bodem bestaat uit veen. En op dat veen ligt een strandwal, die daar gekomen is in de tijd van de kustvorming in het westen van Nederland, zo'n vijfduizend jaar geleden.Rond het jaar 1000 na Christus werd het veen ontgonnen door akkerbouwers uit de omgeving van Velsen. Ze groeven slootjes, die nu nog net zo lopen als zij ze hebben aangelegd. Toen ze op die manier de strandwal bereikten, stichtten ze daar naast hun boerderijtjes ook een kapel (1040).

De hoofdkerk stond in Velsen en eerst mocht alleen daar gedoopt en begraven worden. Een bezichtiging zeker waard!

Locatie

Stompe Toren
kerkweg Spaarnwoude
52° 24' 16.3836" N, 4° 41' 38.0724" E
beleven